PL EN
Miejsce kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Więcej
Ukryj
1
prof. dr hab. med. D. Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 22-10-2014
 
 
Data akceptacji: 13-11-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Jaeschke   

prof. dr hab. med. D. Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):67-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie dostępnych danych na temat zastosowań kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu (quetiapine extended-release – QUE-XR). QUE-XR jest przykładem atypowego leku przeciwpsychotycznego, który można stosować w jednej dawce, tym samym upraszczając schemat terapii. Jest to bardzo ważna kwestia terapeutyczna, ponieważ ok. 50% chorych ma problemy ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich, zatem dostępność wygodnego w przyjmowaniu preparatu może istotnie poprawić wyniki leczenia. Z uwagi na działanie przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, normotymiczne i przeciwlękowe QUE-XR wydaje się być obiecującym lekiem, o potencjalnie szerokim zastosowaniu (u chorych na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, dużą depresję lub niektóre zaburzenia lękowe – zarówno w ostrej fazie terapii, jak i w leczeniu podtrzymującym). Wartą uwagi cechą QUE-XR jest również pozytywny wpływ na jakość snu, a także wg niektórych badań poprawa jakości życia pacjentów. Ze względu na prosty schemat dawkowania QUE-XR, prowadzenie terapii z użyciem tego leku może przyczyniać się do poprawy współpracy w procesie leczenia. Jednak nadal podstawowym klinicznym kryterium wyboru rodzaju preparatu kwetiapiny powinny być: indywidualne preferencje pacjenta oraz wiedza i doświadczenie lekarza prowadzącego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top