PL EN
Trening tendencyjności uwagi w redukcji objawów lękowych
 
Więcej
Ukryj
1
prof. dr hab. W. Łosiak, Instytut Psychologii UJ, Zakład Psychologii Klinicznej IPs UJ
 
2
prof.dr hab K. Popiołek, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 21-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-06-2014
 
 
Data akceptacji: 10-06-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agata Blaut   

prof. dr hab. W. Łosiak, Instytut Psychologii UJ, Zakład Psychologii Klinicznej IPs UJ, Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):57-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Lęk związany jest z tendencyjnością uwagi, czyli skłonnością do zwracania szczególnej uwagi na bodźce zagrażające. Zjawisko to występuje zarówno u osób cierpiących na zaburzenia lękowe, jak i u osób zdrowych o podwyższonym poziomie lęku-cechy. Niniejszy artykuł jest próbą analizy paradygmatu badawczego, służącego do modyfikacji tendencyjności uwagi (CBM-A Cognitive Bias Modyfication - Attention). Coraz większa liczba badań pokazuje, że przy pomocy komputerowych metod, takich jak zmodyfikowana wersja zadania na lokalizację punktu, można wyuczyć osoby badane odwracania uwagi od bodźców zagrażających, co wpływa na redukcję symptomów lęku. Taki efekt działania treningu tendencyjności uwagi stwierdzono zarówno u dorosłych, jak również u dzieci i młodzieży cierpiących m.in. na fobię społeczną, zaburzenie lękowe uogólnione, czy subkliniczne objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Wyniki te pozwalają na częściową weryfikację poznawczych koncepcji zaburzeń lękowych, zgodnie z którymi tendencyjność uwagi jest ważnym czynnikiem podatności na lęk i zaburzenia lękowe. W artykule rozważane są również nie do końca jasne mechanizmy działania CBM-A oraz ograniczenia tej metody.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top