PL EN
Psychoterapia ciężarnych kobiet cierpiących na zaburzenia psychiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 04-09-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-09-2014
 
 
Data akceptacji: 17-09-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):49-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ciąża stanowi dla większości kobiet znaczącą zmianę życiową. Związane z nią zmiany biologiczne, w tym szczególnie komplikacje jej przebiegu oraz w przebiegu porodu, niosą ze sobą ryzyko rozwinięcia rozmaitych trudności psychologicznych i zaburzeń psychicznych. Jednak ich leczenie stanowi niemałe wyzwanie ze względu na teratogenne działanie większości leków psychoaktywnych oraz szczególne wymagania przy kwalifikacji do uczestnictwa w różnych programach psychoterapeutycznych. Zaburzenia psychiczne występujące podczas ciąży są niewątpliwie ważnym zagadnieniem, zarówno w obszarze psychiatrii, jak i ginekologii. Nie ustają dyskusje dotyczące kwestii, czy psychoterapia stosowana podczas ciąży jest bezpieczna, choć nie opublikowano jak dotąd potwierdzonych naukowo danych wskazujących na istotne ryzyko z nią związane. Wraz z psychoterapią – jako leczeniem z wyboru – klinicyści akceptują inne, względnie bezpieczne, metody leczenia zaburzeń psychicznych u kobiet ciężarnych, w tym terapię światłem, ograniczoną farmakoterapię oraz, w przypadku głębokich zaburzeń, elektrowstrząsy. Celem tej pracy jest dokonanie przeglądu aktualnych opinii klinicystów i badaczy, w zakresie możliwości, wskazań i wyników leczenia metodami "psychologicznymi", jako sposobu udzielania pomocy ciężarnym kobietom, cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, także dlatego, że zagadnienie to nie zostało dotąd szerzej omówione w polskim piśmiennictwie psychiatrycznym.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top