PL EN
Skuteczność intensywnej psychoterapii grupowej stosowanej w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 13-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-03-2014
 
 
Data akceptacji: 30-04-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Michał Mielimąka   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Len, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):29-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania była analiza skuteczności intensywnej (150 – 210 sesji), krótkoterminowej (10 – 14 tygodni) psychoterapii grupowej w leczeniu zaburzeń nerwicowych i wybranych zaburzeń osobowości.

Metoda:
Badaniu poddano 145 pacjentów leczonych w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych i wybranych zaburzeń osobowości. Pomiary wykonano dwukrotnie – na początku oraz na końcu pobytu w oddziale. Skuteczność psychoterapii w zakresie zmniejszenia nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych mierzono przy pomocy Kwestionariusza Objawowego „0”. Zmianę nasilenia cech osobowości charakterystycznych dla zaburzeń nerwicowych zbadano przy użyciu Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006.

Wyniki:
Znaczną redukcję nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych stwierdzono u 84% badanych (85,7% kobiet i 80,8% mężczyzn). 70,3% badanych uzyskało w pomiarze na końcu terapii wyniki wskazujące na poziom nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych poniżej punktu oddzielającego populację osób zdrowych od chorych. Znaczną redukcję nasilenia cech osobowości charakterystycznie występujących u osób cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych stwierdzono u 76% badanych (74,5% kobiet oraz 78,7% mężczyzn). 42,8% badanych uzyskało w pomiarze przeprowadzonym na końcu terapii wartość wskaźnika nasilenia cech osobowości nerwicowej (X-KON) mieszczącą się w zakresie typowym dla populacji osób zdrowych.

Wnioski:
Intensywna, krótkoterminowa psychoterapia grupowa z elementami terapii indywidualnej jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń nerwicowych. Znaczną poprawę objawową oraz zmniejszenie nasilenia cech osobowości nerwicowej uzyskuje większość leczonych pacjentów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top