PL EN
Zaburzenia lękowe jako predyktory samobójczości u osób z cukrzycą typu 2: Wyniki badania przeprowadzonego w sześciu europejskich krajach
 
Więcej
Ukryj
1
Specialty Training Section, Polish Psychiatric Association, Wroclaw, Poland
 
2
1. Department of Psychology, WSB University in Toruń, Toruń, Poland; 2. Department of Psychology, Faculty of Education, Psychology Research Unit for Public Health, University of Lower Silesia, Wroclaw, Poland
 
3
II Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 
4
National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia
 
5
IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, Italy
 
6
Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
 
7
National Medical Academy for Postgraduate Education, Kiev, Ukraine
 
8
1. Institute for Clinical Diabetology, German Diabetes Center, Leibniz Center for Diabetes Research at Heinrich Heine University of Düsseldorf, Düsseldorf, Germany; 2. Department of Endocrinology and Diabetology, Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany; 3. German Center for Diabetes Research (DZD), München-Neuherberg, Germany 4. Department of Internal Medicine and Gastroenterology, Niels Stensen Hospitals, Franziskus Hospital Harderberg, Georgsmarienhütte, Germany
 
9
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical Faculty, Heinrich Heine University of Düsseldorf, Düsseldorf, Germany
 
10
School of Health, Wellbeing and Social Care, Faculty of Well-being, Education and Languages. The Open University, Milton Keynes, UK
 
11
Association for the Improvement of Mental Health Programmes (AMH), Geneva, Switzerland
 
12
1. Department of Psychology, Middlesex University, London, UK; 2. School of Health, Wellbeing and Social Care, Faculty of Well-being, Education and Languages. The Open University, Milton Keynes, UK
 
 
Data nadesłania: 21-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-01-2023
 
 
Data akceptacji: 04-03-2023
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz M. Gondek   

Specialty Training Section, Polish Psychiatric Association, Wroclaw, Poland
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):7-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaburzenia lękowe są istotnymi czynnikami predykcyjnymi samobójczości i uważa się je za niezależne czynniki ryzyka prób samobójczych. Występują one często u osób z cukrzycą typu 2 (T2DM) i wiążą się z dłuższym czasem trwania cukrzycy oraz gorszymi wynikami leczenia. Celem pracy było zbadanie związków między zaburzeniami lękowymi a myślami i zachowaniami samobójczymi u osób z T2DM, ocena częstości występowania samobójczości wśród osób z T2DM w wybranych europejskich krajach oraz określenie, czy zaburzenia lękowe były predyktorami aktualnych objawów samobójczości w tej populacji, przy wykorzystaniu danych z międzynarodowego badania International Prevalence and Treatment of Diabetes and Depression study (INTERPRET-DD).

Metoda:
Próba badawcza obejmowała 1063 osoby dorosłe z T2DM z 6 europejskich krajów. Obecność zaburzeń lękowych i samobójczości oceniano za pomocą MINI International Neuropsychiatric Interview. Grupę uczestników z aktualnym ryzykiem samobójczym porównano z grupą uczestników bez ryzyka samobójczego.

Wyniki:
Uczestnicy z Niemiec częściej deklarowali objawy samobójczości niż osoby z innych krajów, natomiast osoby z Serbii i Ukrainy zgłaszały je rzadziej. Depresja i zaburzenia lękowe znacząco wpłynęły na częstsze występowanie samobójczości u osób z T2DM. Agorafobia była istotnym predyktorem samobójczości przy kontrolowaniu depresji. Osoby z T2DM i współchorobowością agorafobii mieli 4,86 razy większe szanse wystąpienia objawów samobójczości niż osoby bez agorafobii.

Wnioski:
Agorafobia była istotnym czynnikiem predykcyjnym samobójczości u osób z T2DM.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top