PL EN
Skutki uboczne leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych u pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową a występowanie objawów lękowych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Hematologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Metabolicznych
 
4
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 07-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-07-2022
 
 
Data akceptacji: 14-08-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Gibek   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):25-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było sprawdzenie czy poszczególne skutki uboczne leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych u pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową mogą sprzyjać występowaniu objawów lękowych. Dodatkowo postanowiono sprawdzić, czy występują zależności pomiędzy wiekiem, płcią oraz czasem trwania leczenia a nasileniem lęku w podziale na występowanie poszczególnych skutków ubocznych.

Metoda:
Badanie zostało przeprowadzone w Poradni Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, objęto nim 91 chorych. Do analizy występowania objawów lękowych zastosowano ankietę własną, Kwestionariusz Davida Goldberga GHQ-28 oraz czterowymiarowy Kwestionariusz 4DSQ.

Wyniki:
Najczęściej wymienianymi skutkami ubocznymi leczenia były: bóle kości i stawów oraz skurcze i bóle mięśni, zatrzymanie wody oraz męczliwość. Średni czas trwania choroby wyniósł 10 lat. Męczliwość, nudności/niestrawność, częste infekcje, bóle kości i stawów, ból brzucha oraz utrata apetytu były skutkami ubocznymi leczenia IKT, które wpływały na zwiększony poziom objawów lękowych. Wiek, długość trwania leczenia oraz płeć w minimalnym zakresie wpływały na występowanie objawów lękowych.

Wnioski:
Praca wskazuje na duże znaczenie występowania skutków ubocznych leczenia IKT dla pojawiania się objawów lękowych. Praca lekarzy, psychologów oraz firm farmaceutycznych nad zmniejszeniem/ złagodzeniem skutków ubocznych może wpłynąć na lepszą jakość życia tych pacjentów. Dodatkowo, prowadzone od kilku lat próby odstawienia leczenia niektórymi IKT (imatynibem i nilotynibem) u pacjentów uzyskujących głęboką odpowiedź molekularną może sprzyjać poprawie ich stanu psychicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top