PL EN
ARTICLE
Lęk u osób z dysfunkcją wzroku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej
 
2
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 29-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-11-2017
 
 
Data akceptacji: 17-02-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Weronika Binder   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pl. Hallera 1, bud. 7, pokój: 108, 90-647 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):279-288
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Częstotliwość odczuwania lęku i występowania zaburzeń lękowych wśród osób z niepełnosprawnością wzrokową znacząco przekracza poziom szacowany dla populacji ogólnej. Szacuje się, że 1/3 osób z niepełnosprawnością wzrokową doświadcza uczucia depresji i/lub lęku, zaś 4–6 % osób ma stawianą diagnozę zaburzeń lękowych. Celem niniejszej pracy jest analiza problematyki występowania lęku u osób z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie dotychczasowych doniesień. Przegląd literatury wskazuje, że osoby z dysfunkcją wzroku doświadczają zarówno powszechnie występujących, jak i specyficznych symptomów lęku, często przybierających charakter przewlekły. Mimo znaczącej skali tego zjawiska, jak i jego negatywnych konsekwencji, w literaturze brakuje doniesień, które wyjaśniałaby przyczyny, precyzowały problem, a przede wszystkim rekomendowały zalecenia pozwalające przeciwdziałać występowaniu lęku w omawianej grupie. Dla zrozumienia natury lęku istotne jest poznanie zarówno jego przyczyn, jak i konsekwencji dla zdrowia w rozumieniu dobrostanu biopsychospołecznego i duchowego. Ponieważ u osób z dysfunkcjami wzroku te zależności mogą być modyfikowane przez szczególne warunki, z którymi spotykają się w swoim codziennym funkcjonowaniu, zagadnienie lęku w tej grupie wymaga osobnego rozważenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top