PL EN
ARTICLE
Picie alkoholu jako sposób radzenia sobie ze stresem u studentów kierunków medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
 
3
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii (CNWA)
 
4
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
 
 
Data nadesłania: 27-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-10-2018
 
 
Data akceptacji: 17-10-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Romanowska   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przybyszewskiego 49, 60-356 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):265-277
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zbadano związek stylu radzenia sobie ze stresem i motywacji do spożycia alkoholu w kontekście ryzyka uzależnienia od alkoholu u studentów kierunków medycznych.

Metoda:
Badaniem objęto 268 studentów kierunków medycznych W badaniach wykorzystano Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identyfication Test), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), oraz autorską ankietę badającą poza danymi demograficznymi także motywację do picia alkoholu i sytuacje, w jakich badani sięgają po alkohol.

Wyniki:
W badanej grupie 94% osób spożywało alkohol w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. W badanej grupie 16% studentów kierunku medycznego i 20% studentów stomatologii pije w sposób ryzykowny lub szkodliwy. W 2% przypadków zaobserwowano duże ryzyko uzależnienia od alkoholu Ponad połowa respondentów sięga po alkohol w celu radzenia sobie ze stresem. Dane dotyczące stylu radzenia sobie ze stresem nie wykazują różnic istotnych statystycznie w zakresie głównego stylu radzenia sobie ze stresem: skoncentrowanego na zadaniu, skoncentrowanego na emocjach, skoncentrowanego na unikaniu. Studenci kierunku lekarskiego istotnie częściej niż studenci stomatologii radzili sobie ze stresem w sposób unikowy (poszukiwanie kontaktów towarzyskich). Nie wykazano istotnego związku między stylem radzenia sobie ze stresem, motywacją do picia i ryzykiem uzależniania od alkoholu.

Wnioski:
Brak związków między badanymi zmiennymi może wskazywać na stosowanie przez badanych innych czynności niż sięganie po alkohol w radzeniu sobie ze stresem. Ważna jest profilaktyka i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi strategii radzenia sobie ze stresem w grupie studentów kierunków medycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top