PL EN
Profil społeczno- demograficzny i kliniczny pacjentów z podwójną diagnozą mieszkających w warszawskiej dzielnicy Mokotów na tle badanych w innych miastach europejskich- wyniki wieloośrodkowego, międzynarodowego programu badawczego ISADORA.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Akademia Pedagogiki Specjalnej
 
 
Data nadesłania: 31-01-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-09-2013
 
 
Data akceptacji: 03-09-2013
 
 
Data publikacji: 16-12-2013
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Charzyńska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(6):989-1000
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem obecnego badania było porównanie profilu społeczno- demograficznego i klinicznego pacjentów z podwójną diagnozą leczonych w Warszawie z profilem pacjentów leczonych w innych ośrodkach w Europie.

Metoda:
Do badania w Warszawie zakwalifikowano 50 kolejno przyjmowanych pacjentów, w całym programie badawczym uczestniczyło 352 pacjentów z 7 ośrodków w Europie. Rekrutacja odbywała się na całodobowych oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz całodobowych oddziałach leczenia podwójnych diagnoz. Dane zostały zebrane w trakcie jednorazowego wywiadu przy wykorzystaniu kwestionariuszy M.I.N.I i EuropAsi.

Wyniki:
Zarówno w Warszawie, jak i w całej badanej populacji mężczyźni stanowili blisko 2/3 grupy. Pacjenci badani w Warszawie częściej mieszkali z bliskimi i pozostawali w trwałych związkach niż badani w innych ośrodkach. Zaburzenia depresyjne były najczęstszą diagnozą w grupie pacjentów leczonych w Warszawie i były rozpoznawane istotnie częściej, niż miało to miejsce w Tampere. Ponadto w tej grupie istotnie rzadziej, w porównaniu do pacjentów badanych w pozostałych ośrodkach, rozpoznawano nadużywanie przetworów konopi, a istotnie częściej- nadużywanie leków uspokajających.

Wnioski:
Różnice między ośrodkami dotyczące profilów społeczno- demograficznych i klinicznych pacjentów z podwójną diagnozą wynikały zarówno z uwarunkowań społeczno- kulturowych (np. dostępność substancji), jak i przyjętej metodologii badania.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top