PL EN
ARTICLE
Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 
2
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Prawa Medycznego
 
 
Data nadesłania: 25-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-10-2018
 
 
Data akceptacji: 23-10-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Zabielska   

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Żołnierska, 48, 71-210 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):253-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badania nad rozpowszechnieniem występowania zaburzeń odżywiania nie były często podejmowane w ostatnich latach ani w Polsce, ani w skali świata. Trudno również oszacować rozpowszechnienie tych zaburzeń. Celem pracy była ocena rozpowszechnienia występowania zaburzeń odżywania w grupie polskich uczennic szkół ponadgminazjalnych z uwzględnieniem typu szkoły oraz warunków mieszkaniowych

Metoda:
Badania zaburzeń odżywiania przeprowadzono w okresie 03 – 06 2017 r., wśród uczennic szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych. Dobór do badania miał charakter wieloetapowy. Do procesu analitycznego włączono 1750 kwestionariuszy. W procesie badawczym wykorzystano narzędzie służące do przesiewowych badań nad wystąpieniem zaburzeń odżywiania - kwestionariusz Eating Attitudes Test (EAT-26).

Wyniki:
Obserwowano niższą punktację wśród uczniów starszych klas (EAT 26, EAT dieting) a także tych, którzy nie otrzymywali kieszonkowego (EAT dieting, EAT bulimia) (p<0,05).

Wnioski:
1. Wiek okazał się ważnym czynnikiem prognostycznym dla zaburzeń odżywiania. Ryzyko malało wraz z narastaniem wieku u badanych dziewcząt 2. Szanse na wystąpienie zaburzeń odżywiania były niemal 21-krotnie wyższe wśród dziewcząt uczęszczających do klas 1 i 2

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top