PL EN
Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconej Skali Depresji Kutchera dla Młodzieży (Kutcher Adolescent Depression Scale) – pomiar depresji w grupie studentów
 
Więcej
Ukryj
1
dr hab. E. Mojs, Zakład Psychologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Kierownik: prof. dr hab. L. Cierpiałkowska, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM w Poznaniu
 
3
Zakład Podstaw Badań Psychologicznych UAM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 18-03-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-02-2014
 
 
Data akceptacji: 04-02-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Dominik Kaczmarek   

Kierownik: prof. dr hab. L. Cierpiałkowska, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM w Poznaniu, ul. Szmarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):135-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zaburzenia depresyjne, które należą do najczęściej występujących przewlekłych zaburzeń psychicznych, dotyczą do 15% osób przed 25 rokiem życia i mogą wiązać się z szeregiem niekorzystnych zjawisk takich jak: porzucenie nauki, uzależnienia i czyny samobójcze. Z badań wynika, że studenci stanowią grupę szczególnie obciążoną ryzykiem wystąpienia depresji. Wiadomo, że wiele przypadków depresji w tej populacji pozostaje niezdiagnozowanych i nieleczonych. Z tego powodu szczególne znaczenie ma opracowanie odpowiednich metod diagnostycznych. Skala Depresji Kutchera (wersja skrócona) jest powszechnie stosowanym testem przesiewowym do wykrywania młodych osób zagrożonych depresją. Składa się z sześciu pytań dotyczących głównych objawów depresji. Celem pracy było sprawdzenie trafności teoretycznej polskiej wersji skali do oceny depresji KADS (wersja skrócona) na próbie złożonej ze studentów metodą konfirmacyjnej analizy czynnikowej.

Metoda:
W badaniach wzięło udział 1589 studentów w wieku 18-24 lat, którzy anonimowo i dobrowolnie wypełnili kwestionariusz KADS oraz ankietę demograficzną. Wyniki: Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała dobre dopasowanie rozwiązania jednoczynnikowego do danych empirycznych. Uzyskane parametry to SB χ² (15) = 968.688, p < .001, RMSEA = .053, CFI = .958, SRMR = .029 oraz ładunki czynnikowe w przedziale od 0,40 do 0,80.

Wyniki:
Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała dobre dopasowanie rozwiązania jednoczynnikowego do danych empirycznych. Uzyskane parametry to SB χ² (15) = 968.688, p < .001, RMSEA = .053, CFI = .958, SRMR = .029 oraz ładunki czynnikowe w przedziale od 0,40 do 0,80.

Wnioski:
Badania wersji polskiej testu KADS w grupie studentów w wieku 18-24 lat wykazały, że test ten cechuje się trafnością teoretyczną i wysoką rzetelnością. Dalsze badania powinny zostać skoncentrowane na trafności kryterialnej narzędzia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top