PL EN
ARTICLE
Ortoreksja – wypaczone podejście do zdrowego odżywiania się
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego, Stowarzyszenie Młodych Naukowców
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Stosowanej
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
 
Data nadesłania: 16-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-12-2019
 
 
Data akceptacji: 14-07-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Gortat   

Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego, Stowarzyszenie Młodych Naukowców
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):421-433
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konsumenci coraz częściej sięgają po żywność bezpieczną dla zdrowia. Trend ten może prowadzić do rozwoju zaburzenia odżywiania się definiowanego jako ortoreksja psychiczna. Rozpowszechnienie w społeczeństwie ortoreksji mieści się w granicach od 1% do 60% i związane jest głównie trybem życia. Badania naukowe prowadzone na przestrzeni ostatnich 10 lat wskazują, że liczba osób zagrożonych ortoreksją wzrasta. Osoba chora na ortoreksję zwraca szczególną uwagę na jakość spożywanych produktów co prowadzi do eliminacji niektórych produktów z diety. Utrzymaniu restrykcji żywieniowych towarzyszy stres, niepokój, wstręt do samego siebie. W pracy podjęto próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej ortoreksji, analizując najnowsze publikacje dotyczące tego zaburzenia w tym opisano narzędzia psychometryczne stosowane do diagnozy ortoreksji. Dostępne dotychczas kwestionariusze do diagnozy ryzyka wystąpienia ortoreksji cechują się różną wartością psychometryczną, co często utrudnia ocenę zjawiska ortoreksji na świecie. Stosowane narzędzia badawcze nie pozwalają w dostatecznym stopniu określić granicy pomiędzy nadmiernym zainteresowaniem zdrowym odżywianiem i stylem życia, a rzeczywistym zaburzeniem, które zakłóca codzienne funkcjonowanie.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top