PL EN
REVIEW
Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się - subiektywny przegląd.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM
 
 
Data nadesłania: 06-07-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2015
 
 
Data akceptacji: 25-08-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Szejko   

Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):497-507
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel: Celem przedstawianej pracy było scharakteryzowanie niespecyficznych zaburzeń odżywiania się (innych niż jadłowstręt psychiczny i żarłoczność psychiczna). Metoda: Baza Medline została przeszukana w kierunku artykułów dotyczących niespecyficznych zaburzeń odżywiania się. Opisane zostały następujące zaburzenia: napady objadania się (BED); pica; zespół przeżuwania; unikanie / ograniczanie przyjmowania pokarmów; zespół jedzenia nocnego (NES); zaburzenia odżywiania się związane ze snem (SRED); bigoreksja; ortoreksja. Szczególny nacisk postawiono na diagnozowanie, objawy, współchorobowość, powikłania oraz leczenie. Wyniki: Wszystkie uwzględnione zaburzenia odżywiania się mogą mieć niebezpieczne konsekwencje, zarówno somatyczne, jak i psychiatryczne. Często również współwystępują z innymi zaburzeniami psychicznymi. Każde z wymienionych zaburzeń można zdiagnozować u kilku procent populacji ogólnej, od 0,5 – 4,7% (SRED) do ok. 7% (ortoreksja). W związku z rosnącą ilością danych z piśmiennictwa oraz zmianami w klasyfikacji DSM-5, klinicyści rozpoznają i leczą te zaburzenia coraz częściej. Wnioski: Przeprowadzenie kolejnych badań przyczyniłoby się do lepszej wykrywalności oraz skuteczniejszego zapobiegania lub leczenia niespecyficznych zaburzeń odżywiania się.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top