PL EN
ARTICLE
Polski projekt rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – perspektywa specjalistów ds. zdrowia psychicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
 
2
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 
3
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 
4
Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 26-03-2016
 
 
Data akceptacji: 26-04-2016
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Kasparek   

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):487-496
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy poddano dyskusji rządowy projekt ustawy przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zakłada on stworzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; w wersji o ograniczonym dostępie oraz w wersji dostępnej publicznie. Uzupełniającym go produktem ma być publicznie dostępna mapa zagrożeń przestępczością seksualną, obejmująca miejsca popełnienia przestępstw seksualnych oraz miejsca zamieszkania sprawców tego rodzaju przestępstw. Krytykując zaproponowane rozwiązania autorzy wskazują m.in. na brak zintegrowania z pozostałymi oddziaływaniami prowadzonymi w Polsce wobec sprawców przestępstw seksualnych, niezgodność z zaleceniami najważniejszych w dziedzinie środowisk eksperckich, a także wyniki badań wskazujących na brak skuteczności planowanych działań w zakresie redukcji przestępczości seksualnej. Podkreślono też liczne negatywne następstwa upublicznienia danych sprawców przestępstw seksualnych w postaci wyraźnego pogorszenia rokowań na resocjalizację, dodatkową stygmatyzację i wykluczenie społeczne sprawców, ich rodzin oraz samych ofiar przemocy seksualnej. W podsumowaniu podkreślono konieczność przeciwdziałania problemowi przestępczości seksualnej w sposób systemowy oraz potrzebę zróżnicowania podejmowanych oddziaływań w zależności od poziomu ryzyka recydywy seksualnej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top