PL EN
ARTICLE
Ortoreksja – oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Wojewódzki Szpital Reumatologiczny w Sopocie
 
3
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
 
4
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych.
 
 
Data nadesłania: 11-12-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-02-2018
 
 
Data akceptacji: 25-02-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Łucka   

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):371-382
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie rozpowszechnienia ortoreksji w populacji losowo wybranej, uczącej się młodzieży i młodych dorosłych oraz próba znalezienia odpowiedzi: czy ortoreksja jest oddzielną jednostką chorobową, rodzajem zaburzeń odżywiania czy raczej wariantem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Metoda:
Materiał i Metoda: Grupę badaną stanowiły 864 osoby, w tym 599 kobiet i 265 mężczyzn. Średnia wieku kobiet wynosiła 20,21 +/- 3,27 lat zaś mężczyzn to 18,93 +/- 3,67 lat. W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz zbierający podstawowe informacje o osobach badanych oraz kwestionariusze diagnostyczne: ORTO-15 opracowany przez Doniniego i wsp., (walidacja w Polsce – Janas-Kozik i wsp.), EAT-26 autorstwa Garnera i Garfinkela, MOCI (Maudsley Obsessive Compulsive Inventory) przygotowany przez Hodgsona i Rachmana. Wyniki opracowano za pomocą metod statystycznych.

Wyniki:
Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania ryzyko występowania ortoreksji stwierdzono u 27% badanych (za punkt odcięcia przyjęto wynik 35). Osoby te uzyskały istotnie wyższe wyniki w teście zaburzeń odżywiania EAT. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wynikach testu MOCI. Najwyższy wskaźnik ryzyka ortoreksji zaobserwowano w grupie gimnazjalistów, najniższe nasilenie zachowań ortorektycznych wśród licealistów. Osoby, u których można podejrzewać ortoreksję mają istotnie wyższy wskaźnik BMI. Szczegółowa analiza czynników środowiskowych zostanie przedstawiona w kolejnym doniesieniu.

Wnioski:
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonego badania uważamy, że ortoreksja nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej. Wpisuje się ona w spektrum zaburzeń odżywiania. Nie potwierdziliśmy związku pomiędzy zaburzeniami obsesyjno kompulsywnymi a ortoreksją.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top