PL EN
ARTICLE
Analiza opinii młodzieży na temat profilaktyki samobójstw
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
 
 
Data nadesłania: 01-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-12-2017
 
 
Data akceptacji: 03-01-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Kielan   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego, Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):359-370
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest poznanie opinii młodzieży w wieku 16-19 lat, uczęszczającej do warszawskich publicznych liceów ogólnokształcących, na temat efektywności profilaktyki samobójstw.

Metoda:
Populacja badana objęła młodzież, która w roku 2015 była w wieku 16-19 lat (M = 17,29; SD = 0,94). Respondenci uczęszczali do ośmiu warszawskich publicznych liceów ogólnokształcących z ośmiu różnych dzielnic. Badanie było reprezentatywne. W badaniu uczestniczyło 1439 respondentów – 821 dziewcząt (57,1%) i 592 chłopców (41,1%). Badanie przeprowadzono metodą PAPI. Kwestionariusz zawierał 34 pytania.

Wyniki:
Respondenci najczęściej nie wiedzieli czy w Polsce istnieje zorganizowany system zapobiegania samobójstwom (42,0%), ale duża część respondentów (39,7%) miała świadomość, że taki system w Polsce nie istnieje. Respondenci uważali działalność szkoły (46,7%), Kościoła (38,3%) i policji (55,9%) za nieskuteczną, jednostek opieki zdrowotnej (47,7%) i mediów (46,6%) za mało skuteczne, natomiast rodzinę (70,9%) za skuteczną w zakresie zapobiegania samobójstwom. Osoby, które upatrują znaczącą rolę kościoła równocześnie wskazują na znaczący udział rodziny w zapobieganiu samobójstwom, a w znacznie mniejszym stopniu innych z wymienionych instytucji.

Wnioski:
1. Ponad 1/3 badanej młodzieży zdaje sobie sprawę, iż w Polsce nie istnieje zintegrowany system zapobiegania samobójstwom. 2. Najważniejszą rolę w prewencji zachowań autodestrukcyjnych, w opinii licealistów, pełni rodzina. 3. Istnieje potrzeba większego zaangażowania szkół, Kościoła, policji, jednostek służby zdrowia oraz mediów w edukację i uświadamianie młodzieży w kwestii profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top