PL EN
ARTICLE
Pośrednicząca rola nastroju we wpływie muzyki na emocjonalny odbiór materiału obrazowego przez adolescentów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej
 
2
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Pielęgniarstwa, Położnictwa i Ginekologii
 
4
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 09-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-01-2018
 
 
Data akceptacji: 07-01-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Samochowiec   

Zakład Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):341-357
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Muzyka w życiu każdego, zwłaszcza młodego człowieka, odgrywa bardzo ważną rolę w odbiorze emocjonalnym rzeczywistości. Celem pracy było określenie znaczenia pośredniczącej roli nastroju we wpływie muzyki na odbiór emocjonalny materiału obrazowego wśród adolescentów.

Metoda:
W badaniu eksperymentalnym uczestniczyło 388 adolescentów (13 - 15 lat). Wykorzystano pozawerbalne narzędzie do badania emocji i uwagi (The International Affective Picture System), Kartę Nastroju i Kwestionariusz dla Młodzieży. Ponadto w eksperymencie zaprezentowano utwory reprezentujące tzw. środek trzech gatunków muzycznych (hip-hop, pop i metal).

Wyniki:
Wyniki wskazały, że aktualny nastrój nastolatka wyznaczał odbiór emocjonalny zdjęć. Dobry nastrój wiązał się z obniżeniem pobudzenia emocjonalnego podczas odbioru neutralnych zdjęć (po wysłuchaniu muzyki metalowej i pop) oraz wywoływał większą przyjemność z oglądania pozytywnych i neutralnych zdjęć. Oglądanie negatywnych zdjęć przy średnim i dobrym nastroju wywoływało mniejszą przyjemność niż oglądanie ich w złym nastroju. Muzyka hip-hop i zły nastrój łączyły się z większym pobudzeniem emocjonalnym przy neutralnych zdjęciach. Żaden z wyników nie wykazał zależności pomiędzy słuchaniem przez młodzież (przy gorszym nastroju) muzyki z gatunku metal czy hip-hop a pozytywnym postrzeganiem obrazów.

Wnioski:
Przeprowadzone badania były próbą określenia związku pomiędzy trudnymi do uchwycenia czynnikami: nastrojem, muzyką i odbiorem emocjonalnym obrazów przez młodzież w okresie adolescencji. Mimo trudności metodologicznych zależność ta została ustalona.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top