PL EN
ARTICLE
Zastosowanie EEG Biofeedback/Neurofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego UM, Lublin
 
 
Data nadesłania: 01-08-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-01-2017
 
 
Data akceptacji: 10-02-2017
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Renata Markiewcz   

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Watykańska 10/66, 20-538 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1095-1106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel: Celem przeglądu systematycznego była ocena zastosowania EEG Biofeedback / NF u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Materiał i metoda: W oparciu o wyszukiwarkę PubMed oraz Scopus dokonano przeglądu artykułów analizujących wpływ oraz efekty prowadzonej terapii u pacjentów leczonych psychiatrycznie w oparciu o EEG Biofeedback / NF. Wyniki: Zidentyfikowano łącznie 328 rekordów dotyczących zastosowania prezentowanej metody, w tym 84 rekordy u pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne. Wnioski: Z analizy prac wynika, iż EEG Biofeedback / NF jest wykorzystywany w leczeniu zaburzeń: neurologicznych, somatycznych, psychiatrycznych. Wśród klinicznych rozpoznań psychiatrycznych zastosowanie ma w leczeniu: depresji, anoreksji, dysleksji, dysgrafii, ADD, ADHD, schizofrenii, uzależnień, nerwic, PTSD, choroby Alzheimera. Z badań wynika, iż neuromodulacyjny skutek terapii pozytywnie wpływa na procesy poznawcze, nastrój oraz poziom lęku. Podsumowanie: Pozytywne efekty treningów EEG Biofeedback potwierdzają użyteczność tej metody jako wiodącej lub uzupełniającej w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o przeprowadzone badania warto rozważyć włączenie tej metody w kompleksowe oddziaływania neurorehabilitacyjne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top