PL EN
ARTICLE
Analiza retrospektywna DRESS – reakcji polekowej z eozynofilią i powikłaniami narządowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2
Klinika Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Mehrholz   

Department of Dermatology, Venerology and Allergology Medical University of Gdansk, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Polska
Data nadesłania: 17-02-2017
Data ostatniej rewizji: 01-05-2017
Data akceptacji: 01-06-2017
Data publikacji online: 30-12-2017
Data publikacji: 30-12-2017
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1079–1093
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
DRESS (reakcja polekowa z eozynofilią i zajęciem narządów wewnętrznych) jest zaliczany do typowych reakcji nadwrażliwości na leki. Zespół może być wywołany prze każdy lek. Na obraz kliniczny schorzenia składają się trzy grupy objawów: zmiany skórne, nieprawidłowości hematologiczne oraz objawy zajęcia narządów wewnętrznych.

Metoda:
Wykonano badanie retrospektywne na grupie 261 pacjentów z reakcjami nadwrażliwości na leki hospitalizowanych w Klinice Dermatologii w latach 2004-2017.

Wyniki:
Zespół DRESS zdiagnozowano u 10 chorych wśród 261 pacjentów z reakcjami nadwrażliwości na leki. Lekiem, który był najczęstszym czynnikiem etiologicznym zespołu była karbamazepina - 6 pacjentów (60%). Lamotrygina była przyczyną DRESS w 2 przypadkach, natomiast oxykarbamazepina oraz deksketoprofen w 1 przypadku. Zmiany skórne wystąpiły u 100% badanych. Była to głównie rumieniowa zlewna wysypka, której towarzyszył obrzęk twarzy. Eozynofilia wystąpiła u 80% pacjentów, natomiast atypowe limfocyty odnotowano u 40% przypadków. Najczęściej zajętym narządem była wątroba.

Wnioski:
Możliwość wystąpienia DRESS należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej objawów niepożądanych występujących głównie po lekach przeciwdrgawkowych. Wczesna diagnoza pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych powikłań oraz długotrwałej hospitalizacji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674