PL EN
REVIEW
Działania niepożądane w czasie ciąży i poważne wrodzone wady rozwojowe u niemowląt pacjentek z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i zaburzeniami schizoafektywnymi leczonych lekami przeciwpadaczkowymi: przegląd systematyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Barcelona Bipolar Disorders Program, Hospital Clinic, University of Barcelona, IDIBAPS, CIBERSAM, Barcelona, Catalunya, Spain
 
2
Mental Health Medical Center Les Corts, Barcelona, Catalunya, Spain
 
3
FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Catalunya, Spain
 
 
Data nadesłania: 21-03-2019
 
 
Data akceptacji: 23-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):223-244
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Leki przeciwpadaczkowe (LPP), które są powszechnie stosowane w zapobieganiu nawrotom i leczeniu ostrych faz choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz zaburzeń schizoafektywnych (schizoaffective disorder, SAD), często wiążą się z działaniami niepożądanymi w czasie ciąży oraz z poważnymi wadami wrodzonymi (major congenital malformations, MCM). Celem niniejszej pracy było podsumowanie dostępnych badań oceniających skutki stosowania leków przeciwpadaczkowych u ciężarnych kobiet z ChAD i /lub SAD.

Metoda:
Przeszukano cztery bazy danych od początku do 18 stycznia 2019 roku. Do przeglądu włączono recenzowane badania obserwacyjne dotyczące stosowania LPP u ciężarnych kobiet z ChAD lub SAD. Wykluczono badania nieprzedstawiające danych dotyczących ChAD lub SAD, nie określające stosowanych LPP lub nie oceniające wyników ciąży lub poważnych wad wrodzonych

Wyniki:
Łączna ilość znalezionych badań wyniosła 2861. Po usunięciu zdublowanych badań i zastosowaniu kryteriów włączenia/wykluczenia do przeglądu włączono 9 badań obserwacyjnych oceniających pacjentki z ChAD i SAD. Badano następujące LPP: lamotrygina (LTG), kwas walproinowy (VPA), karbamazepina (CBZ), okskarbazepina (OXC), topiramat (TPR) i gabapentyna (GBP). Kwas walproinowy i karbamazepina były lekami przeciwpadaczkowymi, których stosowanie najczęściej wiązało się z poważnymi wadami wrodzonymi. Lamotrygina wykazywała najlepszy profil bezpieczeństwa. U leczonych i nieleczonych kobiet z ChAD obserwowano wyższe wskaźniki powikłań w czasie ciąży w porównaniu ze zdrowymi ciężarnymi.

Wnioski:
Stosowanie leków przeciwpadaczkowych w ciąży może mieć niekorzystne skutki oraz prowadzić do poważnych wad wrodzonych u dzieci kobiet z ChAD lub SAD, przy czym wyższe ryzyko występuje przy stosowaniu wyższych dawek. U tego typu pacjentek można rozważyć podawanie lamotryginy, biorąc pod uwagę niski poziom działań niepożądanych. W czasie ciąży należy unikać stosowania kwasu walproinowego i karbamazepiny.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top