PL EN
Mechanizmy obronne w zaburzeniach afektywnych – stan wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 
 
Data nadesłania: 07-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-01-2022
 
 
Data akceptacji: 18-01-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marta Mrozowicz-Wrońska   

Faculty of Psychology and Cognitive Science Adam Mickiewicz University in Poznań ul. A. Szamarzewskiego 89/AB 60-568 Poznań
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):197-206
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Mechanizmy obronne to nieświadome, automatyczne procesy, które pozwalają nam radzić sobie z napięciami i stresem. Pełnią one znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ale stosowanie niektórych z nich, szczególnie tych niedojrzałych, silnie zniekształcających rzeczywistość, może być związane z objawami psychopatologicznymi. Liczne badania wykazują związek niedojrzałego stylu obronnego z zaburzeniami nastroju. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi i z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym stosują bardziej niedojrzałe mechanizmy w porównaniu z nieklinicznymi grupami kontrolnymi. Jednocześnie mniej polegają na dojrzałych, adaptacyjnych mechanizmach obronnych. Niedojrzałe mechanizmy obronne mogą negatywnie wpływać na przebieg i efektywność leczenia, jednocześnie obserwuje się poprawę w kierunku stosowania dojrzalszych obron pod wpływem psychoterapii i innych działań leczniczych. Oszacowanie poziomu dojrzałości mechanizmów obronnych może okazać się przydatne w procesie diagnostycznym, szczególnie w różnicowaniu zaburzeń depresyjnych z zaburzeniami lękowymi, różnicowaniu pomiędzy podtypami zaburzeń nastroju oraz w ocenie ryzyka zachowań suicydalnych. Wzmocnienie dojrzałych mechanizmów obronnych i zmniejszenie polegania na niedojrzałych może poprawić ogólne funkcjonowanie pacjentów z zaburzeniami nastroju i przyczynić się do zmniejszenia nasilenia objawów psychopatologicznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top