PL EN
ARTICLE
Ruchy wergencyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza
 
4
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
 
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
6
Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Grupa Badawcza Neuroobrazowania
 
7
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii
 
8
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Neuroanatomii
 
9
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 17-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-03-2019
 
 
Data akceptacji: 03-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Adrian Andrzej Chrobak   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):467-485
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W odniesieniu do choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), dotychczasowe prace wskazują na zaburzenia ruchów sakadycznych, głównie pod postacią wydłużenia czasu reakcji (latencji) w testach prosakad i antysakad. Dotychczas nie przeprowadzono oceny ruchów wergencyjnych gałek ocznych u osób z ChAD. Głównym celem naszego badania jest ocena parametrów konwergencji (zbieżne ruchy gałek ocznych) w tej grupie klinicznej.

Metoda:
Do badania włączono 30 pacjentów z ChAD w stanie remisji objawowej i 23 zdrowych ochotników. Uczestników poddano badaniu optometrycznemu oceniającemu punkt bliski konwergencji przy użyciu pręta fiksacyjnego. Badanie okulometryczne przeprowadzono przy pomocy okulografu wykorzystującego promieniowanie podczerwone z dedykowanym stymulatorem wergencji.

Wyniki:
Pacjenci z ChAD wykazali istotnie większy średni błąd pozycji konwergencji do celu oraz większą liczbę wtrąceń sakadycznych w porównaniu do grupy kontrolnej. Analiza składowych głównych przeprowadzona na zmiennych okulometrycznych pokazała istotne różnice między pacjentami z ChAD a zdrowymi ochotnikami. Wykazano obecność istotnych korelacji między zaburzeniami ruchów wergencyjnych a liczbą wtrąceń sakadycznych.

Wnioski:
Pacjenci z ChAD ujawnili zaburzenia ruchów wergencyjnych gałek ocznych podobne do zaburzeń opisywanych w trakcie śledzenia bodźców poruszających się w płaszczyźnie czołowej. Podczas gdy zaburzenia wergencji były opisywane w innych zaburzeniach psychicznych, nasza praca po raz pierwszy obiektywnie zmierzyła to zjawisko w ChAD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top