PL EN
ARTICLE
Aktywność elektrodermalna a ocena ryzyka samobójstwa u osób z zaburzeniami afektywnymi
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 09-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-03-2019
 
 
Data akceptacji: 19-06-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Nasierowski   

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1137-1147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Istnieją wywiady i skale, w tym skale samoopisowe, do oceny ryzyka samobójstwa, znane są też czynniki ryzyka samobójstwa (m.in. wcześniejsze próby samobójcze, zgłaszana gotowość popełnienia samobójstwa, choroby somatyczne, płeć męska). Ich zastosowanie nie daje jednak dostatecznej gwarancji na prawidłowe odróżnienie osób o wysokim ryzyku popełnienia samobójstwa od tych o niskim ryzyku. W 1986 r. Gunnar Edman zaobserwował istnienie związku pomiędzy niską aktywnością elektrodermalną a tendencjami samobójczymi, co zostało potwierdzone w innych badaniach i metaanalizach. Aktywność elektrodermalna (EDA) jest powszechnie uznawana za bardzo dobry wskaźnik reakcji orientacyjnej, która jest reakcją na zawartość informacyjną bodźca i w pewnym sensie fizjologicznym mechanizmem pomagającym przetrwać organizmowi. Ze zjawiskiem tym jest związany proces habituacji, którego tempo jest miarą reaktywności EDA. Hyporeaktywność polega na bardzo szybkim habituowaniu bodźca, nawet już po pierwszej ekspozycji. Zgodnie z koncepcja Larsa Håkana Thorella hyporeaktywność można rozumieć jako specyficzny deficyt uwagi, który wiąże się z niemożnością wywołania ciekawości zwykłymi, codziennymi zdarzeniami na poziomie fizjologicznym. To powoduje większą skłonność do podejmowania prób samobójczych w grupie osób cierpiących na zaburzenia nastroju oraz mniejszy lęk przed zadaniem sobie bólu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie historii badań nad aktywnością elektrodermalną, związkiem EDA z tendencjami samobójczymi u osób z zaburzeniami afektywnymi oraz omówienie metody EDOR System pozwalającej na zidentyfikowanie osób, u których ryzyko popełnienia samobójstwa jest szczególnie duże.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top