PL EN
ARTICLE
Nasilenie objawów stresu pourazowego i poziom odczuwanego stresu a strategie radzenia sobie ze stresem u matek dzieci w przeszłości leczonych na oddziale intensywnej terapii noworodka
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii
 
3
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 08-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-04-2019
 
 
Data akceptacji: 13-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ilona Ewelina Rozalska   

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1149-1162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było ustalenie modelu związku pomiędzy nasileniem objawów stresu pourazowego, poziomu odczuwanego stresu oraz strategiami radzenia sobie ze stresem u matek dzieci w przeszłości leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.

Metoda:
Anonimowe badanie kwestionariuszowe objęło 62 matki niemowląt w wieku od 3 do 12 miesięcy, które w przeszłości wymagały leczenia w oddziałach intensywnej opieki noworodków. Respondentki wypełniały kwestionariusz złożony ze standaryzowanych narzędzi badawczych: Zrewidowanej skali wpływu zdarzeń (IES-R), Kwestionariusza radzenia sobie ze stresem COPE i Skali odczuwanego stresu (PSS-10).

Wyniki:
Nasilenie objawów stresu pourazowego wyjaśnia model składający się z czterech zmiennych: trzech strategii radzenia sobie ze stresem (koncentracja na emocjach i ich wyładowanie, zaprzeczenie, odwracanie uwagi), oraz odczuwanego stresu. Model ten wyjaśnia niemal 40% objawów zespołu stresu pourazowego. Odczuwany stres częściowo wpływa na PTSD poprzez jedną strategię – zaprzeczenie, która także wpływa na nasilenie objawów stresu pourazowego, niezależnie od postrzeganego stresu.

Wnioski:
Koncentracja na emocjach i ich wyładowanie, zaprzeczenie, odwracanie uwagi i poziom odczuwanego stresu są potencjalnie modyfikowalnymi czynnikami, silnie związanymi z występowaniem PTSD. Wskazane jest planowanie, realizacja i ocena skuteczności interwencji dotyczących ograniczania dysfunkcyjnych strategii radzenia sobie ze stresem i odczuwanego stresu u matek niemowląt wymagających leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków. W celu zminimalizowania dystresu i poprawy radzenia sobie z leczeniem dziecka konieczna jest ocena efektów różnych metod wspierania rodziców.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top