PL EN
Stanowisko grupy roboczej dotyczące terapii zaburzeń związanych ze stresem pourazowym u osób dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU, Kraków
 
3
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
4
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
5
Klinika Psychiatrii Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
6
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 07-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-05-2023
 
 
Data akceptacji: 15-05-2023
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tytus Koweszko   

Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):705-727
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zespół stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie psychiczne występujące po udziale w traumatycznym wydarzeniu, takim jak doświadczenie klęski żywiołowej, udział w wypadku, zamach terrorystyczny lub konflikt zbrojny, bycie ofiarą gwałtu, tortur lub przemocy fizycznej, doznanie urazu lub znalezienie się w innej sytuacji niosącej wysokie ryzyko utraty życia. Ofiara traumy nie zawsze musi być w pozycji osoby bezpośrednio zagrożonej fizyczną krzywdą. Zaburzenie może rozwinąć się także na skutek ostrej reakcji na stres spowodowanej udziałem w sytuacji, w której to inny człowiek doznaje cierpienia na tyle niewyobrażalnego, że dalsze normalne życie świadka staje się niemożliwe. Chorzy często są przekonani, że bezpowrotnie utracili zdolność wcześniejszej egzystencji. W skali globalnej zespół stresu pourazowego stanowi coraz częściej rozpoznawane zaburzenie. Można przewidywać, że w Europie w związku z trwającą wojną na Ukrainie oraz kryzysem migracyjnym częstość występowania ciężkich zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym będzie systematycznie rosła. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny postęp wiedzy i rozwoju metod służących przeciwdziałaniu PTSD. Potwierdzone empirycznie formy leczenia obejmują oddziaływania psychoterapeutyczne i farmakoterapeutyczne. Zaproponowane rekomendacje zostały opracowane przez zespół ekspertów z obszaru psychiatrii, psychologii klinicznej, psychoterapii i medycyny rodzinnej w celu przedstawienia wytycznych dotyczących postępowania terapeutycznego w praktyce lekarskiej i psychologicznej. Stanowisko grupy roboczej zostało opracowane zgodnie z wiedzą opartą na dowodach (evidence-based practice) w ramach trzyetapowego postępowania obejmującego: przegląd literatury, dyskusję dotyczącą zagadnienia oraz wypracowanie wspólnego stanowiska eksperckiego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top