PL EN
Stanowisko grupy roboczej dotyczące diagnozy zaburzeń związanych ze stresem pourazowym u osób dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU, Kraków
 
3
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
4
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
5
Klinika Psychiatrii Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
6
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 07-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-12-2022
 
 
Data akceptacji: 21-12-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tytus Koweszko   

Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):681-704
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Doświadczenie sytuacji ekstremalnego zagrożenia może prowadzić do poważnych zaburzeń stresowych, które mogą dotknąć zarówno ofiar, jak i osób niosących profesjonalną pomoc. Działania wojenne na terenie Ukrainy w pierwszej połowie 2022 roku zainicjowały trwający kryzys migracyjny, skutkujący przesiedleniem do Polski blisko 3,5 miliona ludzi. Wiele badań wskazuje, że doświadczenie ekstremalnego zagrożenia prowadzi do poważnych zaburzeń stresowych, takich jak zespół stresu pourazowego, który dotyka od jednej trzeciej do połowy dorosłych uchodźców. Ekspozycja na traumatyczny stres związany z napaścią, ograniczeniem podstawowych zasobów, lękiem, niepewnością, śmiercią oraz poczuciem niesprawiedliwości dotknęły całą populację kraju. W rezultacie uchodźcy, pracownicy ochrony zdrowia i służb mundurowych, wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych stanowią grupę zagrożoną rozwinięciem zaburzeń związanych ze stresem, w tym zespołu stresu pourazowego. Przedstawione stanowisko grupy roboczej zostało opracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z obszaru psychiatrii, psychologii klinicznej, psychoterapii i medycyny rodzinnej w celu przedstawienia usystematyzowanych zaleceń dotyczących postępowania diagnostycznego w praktyce lekarskiej i psychologicznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top