PL EN
ARTICLE
Trafność, rzetelność i analiza czynnikowa polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 03-01-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-04-2017
 
 
Data akceptacji: 19-06-2017
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Beata Rybojad   

Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Antoni Gebala str.6, Lublin, 20-093 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):887-901
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena trafności i rzetelności polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego oraz przeprowadzenie analizy czynnikowej narzędzia.

Metoda:
Przekrojowym badaniem objęto 100 pracowników systemu ratownictwa medycznego w Polsce, którzy wypełnili autorską metryczkę, polską wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń oraz poddaną walidacji w niniejszym badaniu Skalę Dystresu Okołotraumatycznego (PDI).

Wyniki:
Wartość współczynnika α Cronbacha dla całej skali, obejmującej ostatecznie 12 itemów, wynosi 0,77. Wykazano 3-czynnikową strukturę narzędzia, która wyjaśnia 60,04% wariancji. Wykonane analizy ujawniły umiarkowane i wysokie wartości ładunków czynnikowych wszystkich pozycji tworzących poszczególne podskale z wyjątkiem pozycji piątej. Na tej podstawie podjęto decyzję o odrzuceniu ze skali itemu piątego. Wartość α- Cronbacha dla czynnika 1 (Utrata kontroli i pobudzenie) wynosi 0,75, czynnika 2 (Emocje negatywne) - 0,77 i dla czynnika 3 (Poczucie zagrożenia) - 0,68. Stwierdzono silną, dodatnią korelację pomiędzy dystresem a nasileniem objawów stresu pourazowego (p<0,01). Dodatkowo dystres silnie i dodatnio korelował z poszczególnymi objawami PTSD: intruzją, pobudzeniem i unikaniem.

Wnioski:
Polska wersja PDI wydaje się być trafnym i rzetelnym narzędziem do oceny dystresu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top