PL EN
ARTICLE
Rozpowszechnienie PTSD wśród osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
 
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 
3
Trauma, Health, & Hazards Center, University of Colorado, CO, USA
 
4
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas DWP, Mińsk Mazowiecki
 
 
Data nadesłania: 21-08-2015
 
 
Data akceptacji: 13-10-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2016
 
 
Autor do korespondencji
Maja Lis-Turlejska   

University of Social Sciences and Humanities Department of Psychology, ul.Chodakowska 19/31, 03-815 Warsaw, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(5):923-934
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Od kilkunastu lat w różnych krajach Europy prowadzone są badania nad rozpowszechnieniem PTSD wśród osób, przed wszystkim cywilnych, które przeżyły II wojnę światową. Wskaźniki rozpowszechnienia tego zaburzenia wynoszą od 1,9% do 10,8 %. Celem badania był pomiar częstości występowania PTSD wśród polskich ocalałych z II wojny światowej.

Metoda:
Przebadano 96 osób: 59 kobiet i 37 mężczyzn w wieku 70-96 lat (M=80,94; SD=6,56), urodzonych przed 1945 rokiem. Narzędzia pomiaru (polskie adaptacje): Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS), Impact of Event Scale (IES), Beck’s Depression Inventory (BDI) oraz Kwestionariusz odnoszący się do traumatycznych zdarzeń związanych z II wojną światową.

Wyniki:
Wskaźnik rozpowszechnienia potencjalnego PTSD 32,3% . Zależność pomiędzy doświadczeniem traumy wojennej, a nasileniem objawów PTSD uzasadniającym postawienie diagnozy była istotna statystycznie.

Wnioski:
W porównaniu z danymi z badań związanego w wojną PTSD w innych krajach, uzyskany wskaźnik rozpowszechnienia PTSD jest bardzo wysoki. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy stanowi istotne wyzwanie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top