PL EN
ARTICLE
Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 24-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-03-2015
 
 
Data akceptacji: 27-03-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2016
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Dembińska   

Katedra Psychoterapii UJ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(5):935-944
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia powojenną historię badań pourazowych prowadzonych w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z analizą głównych kierunków badawczych i wybranych publikacji. Czas po drugiej wojnie światowej biegł w Polsce jakby w dwu obszarach: radzenia sobie z zakończonym urazem wojny, a zarazem doświadczaniem urazów prześladowań komunistycznych. Pierwsze publikacje naukowe pojawiły się już w latach pięćdziesiątych i koncentrowały się wokół badań byłych więźniów obozów koncentracyjnych (KZ-Syndrom). W latach 1962-1989 ukazywało się w Krakowie specjalne wydanie Przeglądu Lekarskiego w całości poświęcone badaniom urazów wojennych. Czasopismo było dwukrotnie nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla. Zespół badawczy Kliniki Psychiatrii pod kierownictwem prof. Antoniego Kępińskiego dokonał niezwykle obszernego opisu zagadnienia KZ-Syndrom. Artykuł streszcza najważniejsze spostrzeżenia ówczesnych badaczy dotyczące psychopatologii KZ-Syndrom (Szymusik), dynamiki reakcji (Teutsch), adaptacji poobozowej (Orwid), hipermnezji napadowej (Półtawska), zmian somatycznych (Gatarski, Witusik). Wynikiem prowadzonych badań było również opracowanie podstaw metodologii i nowe spojrzenie na klasyfikację następstw stresu pourazowego, a także kształtowanie postaw etycznych wobec pacjentów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top