PL EN
Stres wojny. Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia psychicznego i dobrostanu zarówno uchodźców ukraińskich, jak i Polaków zaangażowanych w ich wsparcie.
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
2
Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, University of Bergen, Bergen, Norway
 
 
Data nadesłania: 13-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2022
 
 
Data akceptacji: 29-10-2022
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Lidia Zabłocka-Żytka   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):729-746
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obecność dużej liczby Ukraińców szukających schronienia w Polsce to dla Polaków nowe doświadczenie. Trwająca wojna i niepewność sytuacji przesiedleńców może wywoływać niepokój i prowadzić do reakcji stresowych, potęgowanych nieustającymi informacjami o działaniach wojennych. Dlatego poczucie bezpieczeństwa może być zagrożone nie tylko wśród Ukraińców, którzy uciekli do Polski, ale także wśród osób wspierających Ukraińców, którzy oferują im pomoc i schronienie. Długotrwałe wsparcie, jeśli nie towarzyszy mu odpowiednie dbanie o siebie, może zwiększać ryzyko wypalenia, a także prowadzić do odczuwania trudnych emocji, takich jak poczucie bezradności, beznadziejności, niechęć do dalszej pomocy, a nawet wrogość. W artykule przedstawiono sytuację i aktualne potrzeby psychospołeczne uchodźców ukraińskich w Polsce oraz zaproponowano zestaw zaleceń dotyczących organizacji ochrony zdrowia psychicznego w obliczu toczącej się na Ukrainie wojny. Dostępne są narzędzia, z których mogą skorzystać polscy specjaliści oraz wolontariusze, aby wesprzeć ukraińskich uchodźców. Piramida interwencji dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS), opracowana przez the Inter-Agency Standing Committee, jest przykładem modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego. Adekwatne wsparcie powinno być dostępne zarówno dla uchodźców, jak i populacji przyjmującej osoby uciekające i wspierające ich.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top