PL EN
Niedokonane samobójstwo rozszerzone – rozważania na temat granic psychozy na podstawie opisu przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach
 
 
Data nadesłania: 03-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-04-2021
 
 
Data akceptacji: 19-04-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Florek   

Department of Psychiatry, Medical Uniwersity of Silesia in Katowice, Faculty of Medical Sciences in Zabrze
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1381-1390
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule omówiono przypadek samobójczyni, kobiety w wieku 40 lat, zdrowej somatycznie, nieleczonej dotychczas psychiatrycznie, która dokonała zabójstwa dwójki własnych dzieci. Była ona badana przez trzy niezależne zespoły biegłych psychiatrów i psychologów dla potrzeb opiniowania sądowego. Autorzy, którzy wchodzili w skład trzeciego zespołu biegłych, po przeprowadzeniu dwukrotnych badań opiniowanej, a także analizy dokumentów z akt sprawy, w tym przebiegu obserwacji sądowo-psychiatrycznej, rozpoznali objawy osobowości zależnej i ostrą reakcję na stres, które to były przyczyną całkowitej utraty zdolności opiniowanej do rozpoznania znaczenia dokonanego czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W pracy omawiany jest proces diagnostyczny, a także analiza zaburzeń psychotycznych w odniesieniu do konkretnych rozpoznań klinicznych zgodnych z obowiązującą klasyfikacją chorób i zaburzeń psychicznych. Zwrócono również uwagę na problem w różnicowaniu poszczególnych zaburzeń i sposób definiowania zaburzeń psychotycznych. Podkreśla się istnienie znacznych trudności w zakreśleniu konkretnej granicy między zaburzeniami psychotycznymi a niepsychotycznymi, co jest niezwykle ważne w kontekście opiniowania sądowo-psychiatrycznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top