PL EN
ARTICLE
Czynniki zewnętrzne wpływające na długość pobytu w ośrodkach psychiatrii sądowej – badanie europejskie
 
Więcej
Ukryj
1
Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK
 
2
Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, Birmingham, UK
 
3
Helsinki University Hospital, Psychiatry, Division of Psychoses and Forensic Psychiatry,Helsinki, Finland
 
4
USL 11 Forensic Unit, Toscana, Italy
 
5
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-10-2018
 
 
Data akceptacji: 30-10-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Gosek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):673-689
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wyniki badań wskazują, że w wielu krajach europejskich wzrasta liczba pacjentów ośrodków psychiatrii sądowej oraz wydłuża się czas pobytu pacjentów w tych ośrodkach. Psychiatria sądowa funkcjonuje w szczególnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Obserwowana tendencja do wydłużania się czasu pobytu pacjentów sądowych nie może być jedynie tłumaczona charakterystyką tej grupy pacjentów. Prezentujemy wyniki pierwszego badania dotyczącego wpływu czynników zewnętrznych na czas pobytu w ośrodkach psychiatrii sądowej.

Metoda:
Przedstawiciele 16 krajów europejskich, w ramach projektu COST poświęconego psychiatrii sądowej, używając ustrukturyzowanego narzędzia, dokonali retrospektywnej oceny systemów psychiatrii sądowej. Dane analizowano z zastosowaniem analizy tematycznej.

Wyniki:
Zidentyfikowano i opisano cztery grupy czynników wpływających na czas pobytu: rodzaje terapii i opieki, zasoby, rozwiązania prawne i systemowe oraz wymiana doświadczeń.

Wnioski:
Wyniki analizy wskazują na potrzebę wielospecjalistycznego podejścia do problemu wydłużania się czasu pobytu pacjentów w ośrodkach sadowych. Konieczne są dalsze badania nad opracowaniem opartych na dowodach naukowych europejskich standardów postępowania, mających na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami w grupie ryzyka długoterminowego pobytu (ang. „long-stay”) w ośrodkach psychiatrii sądowej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top