PL EN
ARTICLE
Elementy logiki, retoryki i erystyki dla biegłych wydających ustną opinię na rozprawie
 
Więcej
Ukryj
1
NZOZ PZP Stawowa, Bydgoszcz
 
 
Data nadesłania: 11-11-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-02-2017
 
 
Data akceptacji: 02-02-2017
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Kosmowski   

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego "Stawowa", ul. Stawowa 1, 85-323 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):929-941
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem tego artykułu jest przybliżenie biegłym, przede wszystkim psychiatrom, innym lekarzom, a także psychologom podstawowych wiadomości z dziedziny logiki, retoryki i erystyki przydatnych w ich praktyce zawodowej. Umiejętności te nie są bowiem standardowym elementem kształcenia profesjonalistów z tych dziedzin, choć niewątpliwie należą do elementów klasycznego kształcenia. Posiadanie wiedzy specjalistycznej i wybitnych nawet umiejętności diagnozowania, prowadzenia terapii i stawiania prognoz nie przekłada się automatycznie na zdolność prowadzenia skutecznej argumentacji. W pracy posłużono się metodą Cardijna (widzieć – osądzić – działać). Zdarza się, że dobrze przygotowana opinia sądowo – psychiatryczna i psychologiczna ulegnie podważeniu na rozprawie z powodów poza merytorycznych, na skutek pewnych zabiegów erystycznych i retorycznych. Część z biegłych po takich doświadczeniach rezygnuje z wydawania opinii. Aby uniknąć takich sytuacji w tej pracy zawarto najważniejsze definicje w zakresie logiki, retoryki i erystyki. Wskazano przykłady rachunku zdań, wybrane modele rozumowania, figury retoryczne i zabiegi erystyczne mające zastosowanie w przedstawianiu ekspertyz specjalistycznych. Tym przykładom towarzyszą propozycje odpowiadania na argumenty używane przez osoby chcące podważyć wydane przez biegłych opinie. Zaproponowano także schemat przygotowania odpowiedzi na pytania i wątpliwości stron postępowania.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top