PL EN
ARTICLE
Kleptomania czy kradzież pospolita – trudności diagnostyczno-orzecznicze
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
 
 
Data nadesłania: 20-03-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-11-2017
 
 
Data akceptacji: 09-01-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Sipowicz   

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Sądowa 18, 86-100 Świecie, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):81-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pierwsze opisy kleptomanii jako zaburzenia psychicznego pochodzą z XIX wieku. Po raz pierwszy kleptomania jako objaw towarzyszący a nie formalne rozpoznanie została ujęta w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-I w 1952 r. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 została zaliczona do grupy „Nieprawidłowe nawyki i zaburzenia kontroli popędów”. Kleptomania jest poważnym zaburzeniem, gdyż liczne kradzieże dokonywane w sposób impulsywny, niosą za sobą ryzyko wykrycia a w konsekwencji odpowiedzialność karną. W Polsce brakuje danych epidemiologicznych, jednak szacuje się że 5% osób dokonujących kradzieży jest dotkniętych kleptomanią. Osoby z tym zaburzeniem często nie zgłaszają się do lekarza, więc opiniowanie takich przypadków stanowi często wyzwanie dla biegłych psychiatrów. Autorzy zaproponowali termin spektrum kleptomanii dla zdefiniowania przypadków, w których pacjenci mieli intensywny popęd do kradzieży, poczucie napięcia przed takim działaniem i ulgą po nim, lecz nie było spełnione kryterium kradzieży przedmiotu niepotrzebnego, bez uchwytnego motywu zysku dla siebie lub innych osób.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top