PL EN
ARTICLE
Sposoby rozumienia urojeń religijnych związanych ze zmianą tożsamości na przykładzie identyfikacji z Jezusem Chrystusem
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 
2
Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 06-04-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-07-2016
 
 
Data akceptacji: 26-07-2016
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Dyga   

Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):69-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Identyfikacja z Chrystusem wśród pacjentów psychiatrycznych stanowi przykład złożonego i wieloaspektowego fenomenu. Jako urojenie zawiera w sobie błędną identyfikację (zmianę tożsamości) w warstwie treściowej oraz, najczęściej, wielkościowość lub/i paranoidalność w warstwie formalnej. Co więcej, wpisuje się ono w kategorię urojeń religijnych, które stanowią bodaj najbardziej kontrowersyjny rodzaj urojeń i jako takie wymagają szczególnej wrażliwości, jak również wiedzy wychodzącej poza psychologiczną czy psychiatryczną.Cel artykułu stanowi ukazanie fenomenu identifykacji z Chrystusem wśród pacjentów psychiatrycznych, biorąc pod uwagę różne sposoby jego wyjaśniania i rozumienia. Analizie poddano odnoszące się do tematu teksty znalezione w bazie EBSCO, zawierające zarówno rozważania teoretyczne, jak i studia przypadków. Wyszukując artykuły posłużono się następującymi słowami kluczowymi: tożsamość, identyfikacja, urojenie, Jesus/Chrystus/Mesjasz, psychoza, schizofrenia. W analizie uwzględnione wszystkie, nieliczne zresztą teksty, poza jednym, związanym z podejściem poznawczym i nie wnoszącym wiele do problematyki. Biorąc pod uwagę wielość sposobów wyjaśniania i rozumienia doświadczenia identyfikacji z postacią Mesjasza, błędem jest zarówno obiektywistyczna, jak i jednostronna, oparta na jednej teorii, postawa wobec niego. Doświadczenie takie powinno być ujmowane w kontekście historii życia pacjenta oraz możliwych mechanizmów prowadzących do jego wystąpienia, jak również znaczeń ukrytych pod warstwą symptomu. Ważna jest przy tym szczegółowa orientacja w systemie wierzeń religijnych i potrzeb duchowych pacjenta.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top