PL EN
Między rolą a identyfikacją. Rozumienie praktyk BDSM z perspektywy osób w nie zaangażowanych
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 21-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-09-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Niebudek   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):121-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem podjętych badań było poznanie narracji i próba opisu w jaki sposób osoby identyfikujące się z praktykami BDSM (sadomasochizm (S/M), bondage and discipline (B&D)) opisują je, jak je definiują oraz jakie upatrują funkcję praktyk w ich życiu.

Metoda:
W badaniu została zastosowana metodologia badań jakościowych – teoria ugruntowana. Zgodnie z jej założeniami, celem jest zbudowanie teorii średniego zasięgu w oparciu o dużą ilość, różnorodnych danych. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku 20-49 lat, identyfikujące się jako praktykujące BDSM. Przeprowadzono wywiady intensywne z 12 osobami.

Wyniki:
Na podstawie analizy językowej wywiadów wyodrębniono kategorie związane z tożsamością oraz definicją BDSM. Następnie stworzono model teoretyczny opisujący proces definiowania własnej seksualności u osób praktykujących BDSM.

Wnioski:
Badania pokazały stadialność procesu definiowania i akceptowania swojej seksualności przez osoby praktykujące BDSM oraz wieloaspektowość identyfikacji z własną rolą w BDSM. Punktem wyjścia kształtowania się identyfikacji z praktykami BDSM była tożsamość płciowa i orientacja seksualna. Osoby badane definiowały swoją seksualność poprzez identyfikowanie się z rolą w praktykach BDSM lub poprzez czasowe podejmowanie określonej roli. Wydaje się jednak, że definiowanie własnej seksualności u osób praktykujących BDSM nie jest systemem zero-jedynkowym ograniczonym do „tożsamości” lub „roli”, ale raczej continuum, rozciągającym się pomiędzy nimi.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top