PL EN
Między zależnością a bólem. Odcienie praktyk BDSM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
Data nadesłania: 24-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-06-2021
 
 
Data akceptacji: 07-06-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Iniewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):467-484
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wiele osób przejawia zainteresowanie praktykami BDSM. Niektórzy zaczynają je praktykować, a dla innych stają się one przedmiotem fantazji. Jednak jak pokazują badania pacjenci rzadko poruszają te wątki na terapii. Z praktykami BDSM łączy się kilka elementów, które zazwyczaj wykluczamy z bliskiej relacji. Są nimi przykładowo silna zależność jednego partnera od drugiego czy zadawanie bólu. Osoby praktykujące BDSM tworzą różnorodne związki, a w szerszym kontekście własne społeczności. Z perspektywy klinicznej istotną kwestią jest to czy relacja ta jest konsensualna, to znaczy czy partnerzy wyrażają na nią zgodę, a także czy służy ona rozwojowi człowieka i związku, czy też stanowić może podstawę do postawienia diagnozy zaburzenia parafilnego, stwierdzenia występowania przemocy lub/i rozpoznania mechanizmu powtarzania traumy. Adekwatne zrozumienie zachowań które może opisywać pacjent praktykujący BDSM wymaga jednak poznania specyfiki tak budowanych relacji. Profesjonalista zajmujący się zdrowiem psychicznym i seksualnym będzie wtedy mógł dokonać adekwatnej ich oceny, bez odwoływania się do subiektywnie postrzeganej normy czy też kierowania się stereotypami czy uprzedzeniami.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top