PL EN
Ocena psychometryczna polskiego tłumaczenia kwestionariusza Transgender Positive Identity Measure (T-PIM)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
4
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 
 
Data nadesłania: 21-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-06-2021
 
 
Data akceptacji: 11-07-2021
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Koziara   

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):107-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badania realizowane wśród osób transpłciowych i różnorodnych płciowo koncentrują się przede wszystkim na trudnościach i rozbieżnościach w zdrowiu charakteryzujących tę populację. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest brak narzędzi kwestionariuszowych umożliwiających badanie pozytywnych aspektów i doświadczeń związanych z transpłciowością. Transgender Positive Identity Measure (T-PIM; Kwestionariusz Pozytywnej Tożsamości Transpłciowej) jest jednym z niewielu narzędzi stworzonych z myślą o eksploracji tych doświadczeń. Celem naszej analizy była ocena struktury, rzetelności oraz trafności polskiego tłumaczenia kwestionariusza T-PIM.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 89 osób transpłciowych oraz różnorodnych płciowo. Oprócz kwestionariusza T-PIM wykorzystano w nim także Skalę Pomiaru Prężności (SPP-25) i kwestionariusz CESD-R. Do zbadania struktury kwestionariusza zastosowano metodę hierarchicznej analizy skupień (ICLUST), analizę równoległą Horna oraz test częściowy minimalnej średniej Velicera (MAP).

Wyniki:
Polskie tłumaczenie T-PIM charakteryzowało się strukturą zgodną z oryginalnym narzędziem obejmującym pięć czynników (Autentyczność, Intymność, Wspólnota, Sprawiedliwość społeczna oraz Wgląd). Współczynniki rzetelności – α Cronbacha i lambda-6 Guttmana – osiągnęły satysfakcjonujące poziomy zarówno dla wszystkich pięciu czynników, jak i całego kwestionariusza.

Wnioski:
Polskie tłumaczenie kwestionariusza T-PIM charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi i może być wykorzystywane w badaniach z udziałem osób transpłciowych i różnorodnych płciowo.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top