PL EN
ARTICLE
Seksualność osób dyssocjalnych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
 
 
Data nadesłania: 28-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-07-2015
 
 
Data akceptacji: 08-09-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Marta Janus   

Klinika Psychiatryczna Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, Króla Maciusia 9/5, 04-526 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):187-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Powstawanie zaburzeń osobowości, a także zaburzeń seksualnych określa wspólne spektrum czasowe, jak również deficyty i zmiany w obszarach takich jak obszar biologiczny, środowiskowy i psychiczny. Dyssocjalne (antyspołeczne) zaburzenie osobowości, charakteryzuje się uogólnionym wzorem lekceważenia i naruszania praw innych osób. Wskaźniki omawianego zaburzenia można odnaleźć w specyficznych wzorcach nieprzystosowania społecznego, występujących w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Jednocześnie charakterystyczne wskaźniki funkcjonowania seksualnego w młodym wieku często wskazują na późniejsze dysfunkcje w zakresie seksualności. Cel i metoda: Niniejsza praca ma na celu objaśnienie sposobu funkcjonowania seksualnego osób z dyssocjalnym zaburzeniem osobowości (w tym związku z dysfunkcjami seksualnymi), a także stwierdzenie, jaka problematyka w omawianym zakresie wymaga dalszych badań empirycznych w oparciu o przegląd dostępnej literatury przedmiotu (dobranej przy użyciu bazy artykułów naukowych EBSCO spełniających kryteria dotyczące liczności grup badanych, dokładności opisu procedury badawczej, wnioskowania i dyskusji. Wybrano 5 artykułów spełniających powyższe kryteria. Wnioski: Na podstawie przeglądu literatury ustalono, że niemożliwe okazuje się przedstawienie jednego, spójnego obrazu funkcjonowania seksualnego osób dyssocjalnych, a także ustalić relacji kierunkowej dla dysfunkcji seksualnych. Można jednak wskazać grupę najbardziej charakterystycznych dysfunkcyjnych zachowań seksualnych. Należy zaznaczyć, że w dostępnych publikacjach analizowane są wybrane aspekty zachowań seksualnych w niewielkich, homogenicznych grupach.Brakuje badań wieloaspektowych, które umożliwiłyby wyłonienie spójnego wzorca seksualnego, a także prac przeglądowych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top