PL EN
Wieloletnie detencje psychiatryczne – przegląd wybranego piśmiennictwa i analiza danych z oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychologii Lekarskiej
 
3
Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
4
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katedra Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
 
 
Data nadesłania: 14-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-03-2021
 
 
Data akceptacji: 08-05-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Kotowska   

Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska Klinika Psychiatrii Sądowej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1391-1404
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była analiza czynników ryzyka wieloletnich detencji psychiatrycznych, definiowanych jako pobyt w ośrodkach psychiatrii sądowej przekraczający odpowiednio 60 i 84 miesiące, opracowana na podstawie danych dotyczących 150 pacjentów oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia. Omówienie wyników poprzedzono analizą dostępnego piśmiennictwa w tym zakresie. Analizowano czynniki socjo-demograficzne, dotychczasowy przebieg choroby, charakterystykę popełnionych czynów, zachowania agresywne lub autoagresywne oraz obraz kliniczny choroby na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy detencji psychiatrycznej.

Metoda:
Badanie pilotażowe, oparte o retrospektywną analizę danych pochodzących z dokumentacji medycznej oraz opinii sądowo-psychiatrycznych, o charakterze przekrojowym. Ze względu na charakter zmiennych zastosowano testy T-studenta, korelację Spearmana, test ANOVA rang Kruskala-Wallisa.

Wyniki:
W analizowanym materiale z ryzykiem wieloletnich hospitalizacji w sposób istotny korelowały czynniki związane z przebiegiem ostatnich 6 miesięcy internacji, w tym stan psychiczny pacjentów, występowanie zachowań agresywnych oraz reakcja na leczenie farmakologiczne. Nie stwierdzono istotnego wpływu czynników demograficznych ani współistniejącego uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Ryzyko wieloletnich detencji psychiatrycznych zwiększało się wraz z czasem trwania choroby. Nie obserwowano korelacji w zakresie wieku pacjentów w czasie rozpoczęcia detencji ani liczby detencji. Podobnie, nie stwierdzono, aby czynnikiem ryzyka był charakter rozpoznania chorobowego.

Wnioski:
Nasze badanie jest pierwszą systematyczną próbą oceny czynników ryzyka wieloletnich detencji psychiatrycznych w grupie pacjentów ośrodków psychiatrii sądowej w Polsce. Mamy nadzieję, że prezentowane wyniki dadzą nowy impuls do dyskusji o kształcie opieki sadowo-psychiatrycznej w Polsce oraz kolejne badania w tym zakresie, jak również przyczynią się do optymalizacji procesu leczenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top