PL EN
ARTICLE
Finansowanie psychiatrii sądowej a jakość leczenia i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
 
Data nadesłania: 23-06-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-07-2017
 
 
Data akceptacji: 21-07-2017
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Heitzman   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej, CM UJ, IPiN, 30-000 Kraków i Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):599-608
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym osób, które popełniły w stanie niepoczytalności bądź poczytalności znacznie ograniczonej, najcięższe czyny kryminalne, ma na celu zapewnienie im efektywnego leczenia (funkcja lecznicza), ale przede wszystkim zapobiegnięcie ponownemu popełnieniu przez nich czynów zabronionych o znacznej szkodliwości społecznej (funkcja zabezpieczająca). Chorych cierpiących na zaburzenia psychiczne, a przebywających w oddziałach sądowych, obejmuje się odpowiednim postępowaniem leczniczym, psychoterapeutycznym, rehabilitacyjnym lub resocjalizacyjnym. Sąd orzeka pobyt na detencji bezterminowo. Z uwagi na podwójny cel pobytu w szpitalu psychiatrycznym, nie tylko leczniczy, ale i zabezpieczający, udzielanie świadczeń w oddziałach sądowych generuje wyższe niż w oddziałach ogólnopsychiatrycznych koszty. To powoduje wśród osób spoza środowiska, nierozumiejących istoty środków zabezpieczających, chęć ciągłego obniżania nakładów na psychiatrię sądową. Warto jednak przeanalizować, jakie znaczenie i skutki może wywrzeć próba ekonomizacji w psychiatrii sądowej, szukanie oszczędności i manipulowanie systemem finansowania „pod przykrywką” motywacji ekonomicznej do podnoszenia jakości świadczeń. Te i inne problemy poruszają w swoim artykule autorzy niniejszej pracy.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top