PL EN
ARTICLE
Odzyskiwanie wspomnień w praktyce klinicznej – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 
 
Data nadesłania: 18-03-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-04-2016
 
 
Data akceptacji: 20-04-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Ulatowska   

Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):609-618
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problem odzyskanych wspomnień dotyczy nie tylko psychiatrii, psychologii czy psychoterapii - jest to także znacząca kwestia prawna i sądownicza. Między klinicystami, naukowcami oraz prawnikami istnieje nierozstrzygnięty spór dotyczący wiarygodności odzyskanych wspomnień, określany w literaturze „wojną o pamięć”. Krytyce poddawana jest wiarygodność tych wspomnień, które były odzyskiwane z użyciem specyficznych technik terapeutycznych czy poradników służących temu celowi. Opisywane w literaturze przypadki odzyskanych wspomnień dotyczyły m.in. molestowania seksualnego, które miało miejsce w dzieciństwie. Jednak w wyniku śledztw często okazywało się, że takie wydarzenia nigdy nie miały miejsca. Celem prezentowanego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania związane z tym zagadnieniem: Czy jest możliwe niepamiętanie wydarzeń traumatycznych? Czy i w jakich warunkach można zaszczepić wspomnienie autobiograficzne? Czy można stworzyć listę metod terapeutycznych, które sprzyjają wytwarzaniu fałszywych wspomnień? Jak może wyglądać portret pacjenta szczególnie podatnego na zaszczepianie nieistniejących zdarzeń? Odpowiedzi na te pytania będą stanowiły podstawę rozważań nad stworzeniem warunków sprzyjających pracy terapeutycznej i minimalizujących błędy wynikające z zagrożenia zaszczepiania nieistniejących wspomnień.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top