PL EN
Ćwiczenia oparte o techniki jogi w leczeniu psychiatrycznym w Polsce w aspekcie historycznym
,
 
Ewa Baum 1,2
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
 
3
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 06-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-09-2020
 
 
Data akceptacji: 23-10-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Żok   

Division of Philosophy of Medicine and Bioethics, Poznan University of Medical Sciences Department of Social Sciences and Humanities, Poznan University of Medical Sciences
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1405-1416
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wykorzystania metod związanych z jogą dla ochrony zdrowia psychicznego oraz wspomagania leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce. W tekście dominuje pespektywa historyczna, prześledzono dokonania prekursorów wykorzystania technik jogi w promocji zdrowia oraz leczeniu. Współczesne analizy biomedyczne potwierdzają prozdrowotną funkcję jogi, jednak w znacznie mniejszym stopniu odwołują się do aspektów związanych duchowością i jej znaczeniem dla zdrowia psychicznego. Z uwagi na rosnącą świadomość wpływu stylu życia, redukcji stresu oraz znaczenia umiarkowanego wysiłku fizycznego dla zdrowia techniki relaksacyjno-ruchowe mogą stanowić uzupełnienie terapii stosowanych w wielu chorobach psychicznych. Analizowane teksty historyczne potwierdzają pozytywny wpływ ćwiczeń opartych o techniki jogi na zdrowie psychiczne. Badania nad wpływem jogi na psychikę człowieka wymagają pogłębienia, żadna z zaprezentowanych analiz nie wykazała negatywnych skutków ubocznych uzupełnienia standardowych terapii o ćwiczenia oparte o różne formy jogi. Dla zbadania postawionego celu badań zastosowano metodę historyczno- porównawczą oraz analizę dyskursu. Dokonano przeglądu treści związanych z historią jogi w Polsce pod kątem zastosowania ćwiczeń bazujących na technice jogi w psychiatrii. W kolejnych etapach prac osadzono uzyskane treści w kontekście medycznym, kulturowym i historycznym i dokonano krytycznej analizy.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top