PL EN
Ryzyko zatorowości płucnej w kontekście różnych sytuacji klinicznych oraz postępowania leczniczego w psychiatrii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 30-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-08-2022
 
 
Data akceptacji: 02-08-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Nasierowski   

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):955-965
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zatorowość płucna (ZP) wraz z zakrzepicą żył głębokich tworzą żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ), która jest trzecią co do częstości występowania chorobą układu krążenia. ZP to jeden z częstszych stanów kardiologicznych związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, a niewłaściwie leczona obarczona jest śmiertelnością sięgającą 30%. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają wyższe ryzyko zakrzepowo-zatorowe w porównaniu z populacją ogólną, a ZP jest częstym zjawiskiem w tej grupie pacjentów. Wynika to przede wszystkim z występowania dodatkowych czynników ryzyka zakrzepowo-zatorowego związanych z objawami chorób psychicznych oraz ich leczeniem. Skale rekomendowane do szacowania ryzyka ŻChZZ nie uwzględniają czynników specyficznych dla tej grupy chorych. W artykule omówiono mechanizmy aktywacji elementów triady Virchowa przez objawy zaburzeń psychicznych: psychotyczne, lękowe, depresyjne i katatoniczne. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat ryzyka zakrzepowo-zatorowego związanego ze stosowaniem przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia czterokończynowego. Podsumowano dotychczasowe dane na temat potencjału prozakrzepowego leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych oraz terapii elektrowstrząsowej. Opisano rekomendacje profilaktyki ZP w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top