PL EN
ARTICLE
Analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii i oddziale udarowym: rozpoznania i terapia
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katedra i Klinika Neurologii
 
2
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach, Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, Oddział Neurologii
 
4
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
 
5
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Klinika Neurorehabilitacji
 
 
Data nadesłania: 23-10-2019
 
 
Data akceptacji: 07-01-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Chmiela   

Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):989-1000
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel badania: Celem badania była analiza konsultacji psychiatrycznych u pacjentów Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego (ON/OU) w latach 2017-2018.

Metoda:
Dokonano retrospektywnej analizy konsultowanych psychiatrycznie chorych, ustalanych przez konsultanta rozpoznań (wg ICD-10) oraz zalecanej terapii.

Wyniki:
W analizowanym okresie odbyło się we wszystkich oddziałach szpitala 719 konsultacji psychiatrycznych, zdecydowana większość, tj. 488 (67,87%) odbyła się w oddziale neurologii i oddziałem udarowym. Najwięcej porad psychiatry wymagali pacjenci z rozpoznaniem choroby Huntingtona (n=25; 37,31%), choroby Parkinsona (n=60; 23,9%) oraz padaczki (n=40; 22,73%). Najczęściej stawianą diagnozą były psychiczne zaburzenia organiczne (n=229; 55,85%), a w szczególności organiczne zaburzenia nastroju (n=73; 14,96%) i organiczne zaburzenia lękowe (n=32; 6,56%), zaś w chorobach naczyniowych - zaburzenia świadomości w przebiegu majaczenia (n=30; 40,54%). Większość konsultacji (n=388; 79,51%) zakończyła się rozpoczęciem lub modyfikacją leczenia farmakologicznego. Grupami najczęściej zalecanych leków były neuroleptyki (n=174; 35,66%), w większości atypowe (n=152; 87,36%), oraz leki przeciwdepresyjne (n=230; 47,13%), w większości SSRI (n=216; 93,91%). U pacjentów >60 r.ż. w porównaniu z chorymi <60 r.ż częściej rozpoznawano zaburzenia organiczne (n=179; 66,30% vs. n=49; 35,0%) i częściej zalecano neuroleptyki (n=131; 42,12% vs. n=44; 24,86%).

Wnioski:
Pacjenci oddziału neurologii i oddziału udarowego byli najczęściej konsultowaną psychiatrycznie grupą chorych. Optymalizacja opieki nad osobą ze schorzeniem neurologicznym wymaga ścisłej współpracy neurologa i psychiatry oraz opracowania i aktualizacji wspólnych stanowisk dla postępowania w wybranych jednostkach chorobowych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top