PL EN
ARTICLE
Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 w populacjach szczególnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
4
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii w Sosnowcu
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
6
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
7
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
8
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
9
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Psychiatryczna
 
10
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 21-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-07-2021
 
 
Data akceptacji: 17-07-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Adam Wichniak   

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):967-987
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Leki przeciwpsychotyczne (LPP) z grupy częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 (arypiprazol, brekspiprazol, kariprazyna) są coraz częściej stosowaną grupą leków w leczeniu zaburzeń psychicznych ze względu na korzystniejszy w porównaniu z innymi LPP profil tolerancji. Artykuł przedstawia stanowisko na temat stosowania tej grupy leków w leczeniu populacji szczególnych: osób z współistniejącymi chorobami somatycznymi, osób w wieku powyżej 65 r.ż., w tym osób chorych na zespoły otępienne, dzieci i młodzieży oraz kobiet w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Stanowisko zostało przygotowane przez zespół ekspertów powołanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, składający się z osób z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W ocenie uwzględniono analizę baz danych piśmiennictwa, informacje zawarte w charakterystykach produktów leczniczych oraz raportach i rejestrach na temat bezpieczeństwa ocenianych trzech leków. LPP z grupy częściowych agonistów receptorów dopaminowych D2/D3 mogą być stosowne w grupach chorych, w których leczeniu konieczne jest zachowanie najwyższego bezpieczeństwa terapii. Wynika to z niskiego ryzyka powodowania przez te leki typowych dla LPP działań niepożądanych: przyrostu masy ciała i zaburzeń metabolicznych, akatyzji i objawów pozapiramidowych, wzrostu poziomu prolaktyny, wydłużenia odstępu QT w EKG, sedacji oraz objawów związanych z działaniem cholinolitycznym. Jako stosunkowo krótko dostępna do leczenia grupa leków, częściowi agoniści receptorów dopaminowych nie posiadają jednak tak licznych danych na temat stosowania w okresie ciąży jak inne LPP.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top