PL EN
Zaburzenia poznania społecznego w badaniach porównawczych osób chorujących na schizofrenię i ich zdrowego rodzeństwa.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum /
 
2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data nadesłania: 06-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-07-2022
 
 
Data akceptacji: 21-07-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Łoś   

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum /
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):967-982
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poznanie społeczne jest jednym istotnym rodzajem dysfunkcji neurokognitywnych obserwowanych w przebiegu schizofrenii. Deficyty w tym zakresie stwierdzane u zdrowego rodzeństwa osób chorujących na schizofrenię mogą być potencjalnym endofenotypem. Celem pracy jest analiza piśmiennictwa, głównie z ostatniego dziesięciolecia, dotyczącego zaburzeń poznania społecznego u chorych na schizofrenię i ich zdrowego rodzeństwa. Wykorzystano artykuły z bazy PubMed, Medline oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej, wprowadzając słowa kluczowe: schizofrenia, zdrowe rodzeństwo, poznanie społeczne, teoria umysłu, rozpoznawanie emocji twarzy w przedziale czasowym od 2010 do 2021 roku oraz w uzasadnionych okolicznościach sięgając po prace wcześniejsze. Wyniki większości badań wskazują na pośrednie nasilenie nieprawidłowości w analizowanych obszarach funkcjonowania poznawczego, lokujące grupę zdrowego rodzeństwa osób chorujących na schizofrenię pomiędzy psychotycznym rodzeństwem a osobami zdrowymi, nie obciążonymi psychozą wśród bliskich. Grupa zdrowego rodzeństwa osób chorujących na schizofrenię jest obciążona zaburzeniami sfery poznania społecznego, które również występują w istotnie większym nasileniu u chorującego rodzeństwa. Ponadto wyniki większości badań wskazują na korelację między zaburzeniami poznania społecznego a dysfunkcjami poznawczymi i subklinicznym nasileniem objawów psychopatologicznych u zdrowych krewnych. Dokładne poznanie powyższych deficytów wymaga wykonania badań na grupach o większej liczebności.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top