PL EN
Higiena osobista u osób z diagnozą schizofrenii: znaczenie płci, charakterystyk klinicznych oraz Ja cielesnego.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 
 
Data nadesłania: 16-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-06-2022
 
 
Data akceptacji: 22-07-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Olga Sakson-Obada   

Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):983-994
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było sprawdzenie, czy osoby z diagnozą schizofrenii różnią się w zakresie higieny osobistej (HO) od osób z grupy kontrolnej oraz ocena znaczenia płci, charakterystyk klinicznych oraz Ja cielesnego (doświadczania ciała i obrazu ciała) dla HO.

Metoda:
Przebadano 82 osoby z diagnozą schizofrenii w stabilnym stanie psychicznym oraz 82 osoby z grupy kontrolnej. Wszyscy badani wypełnili Skalę troski o higienę (STH), Kwestionariusz Ja cielesnego oraz odpowiedzieli na pytania Wywiadu do oceny cenestopatii. W celu potwierdzenia trafności odpowiedzi pacjentów, STH wypełniał także personel medyczny.

Wyniki:
Subiektywna ocena HO jest skorelowana z ocenami dokonywanymi przez personel medyczny. Osoby z grupy klinicznej gorzej oceniały swoją HO, niż badani z grupy kontrolnej. Mężczyźni gorzej oceniają swoją HO, niż kobiety. W przypadku chorujących mężczyzn, deficyty higieniczne szły w parze z licznymi zakłóceniami w doświadczaniu własnego ciała (cenestopatia, zakłócenia interpretacji, regulacji stanów ciała i tożsamości cielesnej) zaś w przypadku chorujących kobiet były powiązane jedynie z trudnościami w interpretacji i regulacji stanów ciała oraz negatywnymi symptomami.

Wnioski:
Osoby z diagnozą schizofrenii w stabilnym stanie psychicznym, przejawiają deficyty w trosce o higienę, które są związane nie tyle z negatywnym ustosunkowaniem do ciała, co z zaburzonym jego doświadczaniem. Uwarunkowania deficytów higienicznych w schizofrenii są zależne od płci. W badaniu nie uczestniczyły osoby z ciężkim przebiegiem choroby, co pozwala zrozumieć brak powiązań symptomów negatywnych schizofrenii z HO w grupie badanych mężczyzn.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top