PL EN
Uporczywe zaburzenia urojeniowe o typie zubożenia – opis przypadku
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Katedra Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 01-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-04-2021
 
 
Data akceptacji: 12-10-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Rodek   

Odział Psychiatrii i Psychoterapii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):995-999
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiamy opis przypadku pacjenta, hospitalizowanego ze wstępnym rozpoznaniem depresji psychotycznej z dominującymi urojeniami zubożenia. W trakcie hospitalizacji, pomimo włączenia leczenia przeciwdepresyjnego sertraliną w dawce 150mg na dobę oraz przeciwpsychotycznego olanzapiną w dawce 20mg na dobę, nie zaobserwowano jakiejkolwiek objawowej poprawy, a na pierwszy plan coraz bardziej wysuwały się objawy psychotyczne, przy jednocześnie nieadekwatnie słabo wyrażonej komponencie afektywnej. Zwracała uwagę spójna i trwała struktura urojeniowych sądów, które, choć zmienne w ekspresji, zawsze dotyczyły wyłącznie jednego tematu – przekonania o niechybnym finansowym bankructwie. Całość obrazu klinicznego wraz z wywiadem obiektywizującym, precyzującym kolejność pojawiania się poszczególnych objawów, sugerowała zmianę diagnozy. Rozpoznano uporczywe zaburzenia urojeniowe o typie zubożenia z wtórnymi zaburzeniami nastroju. Włączono do leczenia klozapinę w dawce 275 mg na dobę, obserwując stopniowe, powolne wycofywanie się objawów psychotycznych, co skutkowało również całkowitym wyrównaniem sfery afektywnej. Przypadek ilustruje jak istotna jest diagnostyka różnicowa stanów, w których współwystępują objawy psychotyczne oraz afektywne. Pomocne jest ustalenie kolejności rozwijania się objawów. Należy pamiętać, że pomimo wyróżnienia wyłącznie 7 podtypów uporczywych zaburzeń urojeniowych w klasyfikacji ICD-10, możemy mieć w praktyce do czynienia z innymi obszarami tematycznymi psychozy. Niesie to za sobą znaczące implikacje terapeutyczne i prognostyczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top