PL EN
Zespół katatoniczny nałożony na COVID-19 - studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Psychiatry Ward, Voivodeship Multi-Specialists Hospital no. 4 in Bytom
 
 
Data nadesłania: 27-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-03-2022
 
 
Data akceptacji: 19-04-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Florek   

Psychiatry Ward, Voivodeship Multi-Specialists Hospital no. 4 in Bytom
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):1001-1010
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Katatonia jest stanem neuropsychiatrycznym obejmującym jakościowe zaburzenia psychomotoryczne i wolicjonalne. Jako jednostka nozologiczna została ujęta w międzynarodowych klasyfikacjach chorób - ICD-10 i DSM-5, jednak kryteria diagnostyczne znacznie różnią się pomiędzy tymi klasyfikacjami. COVID-19 jest chorobą zakaźną obejmującą przede wszystkim układ oddechowy, czasami również inne narządy. W literaturze istnieją pojedyncze doniesienia dotyczące współistnienia COVID-19 z katatonią. Opisywany przypadek dotyczy młodego mężczyzny, który trafił do szpitala z objawami ostrego zaburzenia psychotycznego. W trakcie diagnostyki rozpoznano zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a następnie rozwinęła się u niego pełnoobjawowa katatonia. Etiologia tych zaburzeń pozostaje niejasna do dnia dzisiejszego. Leczenie natomiast było wysoce skomplikowane z uwagi na konieczność stosowania dużych dawek leków z grupy benzodiazepin działających depresyjnie na ośrodek oddechowy i mogących tym samym pogorszyć przebieg COVID-19. Przypadek ten skłania do rozważań nad umieszczeniem zespołu katatonicznego w międzynarodowych klasyfikacjach, potencjalnymi przyczynami jego wystąpienia u omawianego pacjenta oraz prawidłowego i bezpiecznego leczenia zaburzeń katatonicznych współwystępujących z infekcją COVID-19.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top